מה נגיש?

אפליקציה לדירוג רמת הנגישות במסעדות בישראל

(במסגרת לימודי HackerU)